PolgÁrmesteri Program

 

 

1. A gazdÁlkodÁsi-irÁnyÍtÁsi folyamatok javÍtÁsa

 

- Konstruktív szomszédi együttműködés a környékbeli településekkel (folyamatos megvalósítás)

 

- Önkormányzat bevételeinek növelése (folyamatos megvalósítás)

  1. saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásával
  2. helyi készítésű eszközök bérbeadásával
  3. helyi termékek árusításával

 

 

 

- Vállalkozó barát települési környezet kialakítása, helyi vállalkozások, szolgáltatók segítése (folyamatos megvalósítás) 

                                                   

- Civil-Egyesületi munkában való aktív részvétel (folyamatos megvalósítás)

 

- Fejlesztések, felújítások, rendezvények pályázati forrásból történő finanszírozása (folyamatos megvalósítás)

 

 

2. A telepÜlÉsi kÖrnyezet fejlesztÉse

 

 - Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésének megvalósítása az elkészített tervdokumentáció alapján. (hosszútávú megvalósítás)

 

- Buszforduló kialakítása az elkészített tervdokumentáció alapján.(hosszútávú megvalósítás)

 

- Játszótér ütéscsillapító burkolatának korszerűsítése (gumiburkolat kialakítása), eszközállomány bővítése (mászókák telepítése). (rövidtávú megvalósítás)

 

 

- Sportlétesítmények korszerűsítése (futballpálya kijelölése, kapuk felújítása, biztonságos rögzítése), fejlesztése (gumiburkolatos kosárlabdapálya kialakítása). (rövidtávú megvalósítás)

 

- Közösségi létesítmények (Imaház-Ifjusági Klub, Községháza, Temető) környezetében térköves burkolat kialakítása. (középtávú megvalósítás)

 

- Ravatalozó burkolatának, temető fakerítés megújítása. (rövidtávú megvalósítás)

 

- Közterületek virágosítása, zöldfelületei növényállomány megújítása.(folyamatos megvalósítás)

 

- Köztéri bútorok, berendezések egységesítése, felújítása (buszvárók, padok, hulladékgyűjtők, településjelző táblák).(rövidtávú megvalósítás)

 

- Tervdokumentáció elkészítése majd ez alapján a meglévő járdák újjáépítése, új szakaszok kialakítása.(középtávú megvalósítás)

 

- Tervdokumentáció elkészítése majd ez alapján az önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszok felújítása.(középtávú megvalósítás)

 

- Tervdokumentáció elkészítése majd ez alapján a Községháza belső felújítási munkáinak elvégzése.(hosszútávú megvalósítás)

 

- Tervdokumentáció elkészítése majd ez alapján ökológiai gazdálkodást (pl:gyógy és fűszernövény termelés) bemutató turisztikai létesítmény kialakítása. (középtávú megvalósítás)

 

 

3. A tÁrsadalmi egyÜttmŰkÖdÉs erŐsÍtÉse, kÖzÖssÉgi Élet fellendÍtÉse

 

- Ifjusági Klub ’működtetése’ rendszeres programok-foglalkozások-klubdélutánok szervezésével (ünnepekre való közös készülődés, sütő-föző tanfolyam, ismertterjesztő előadások, kulturális estek,egészségügyi szűrőprogramok, stb…). (folyamatos megvalósítás)

 

- Havi rendszerességgel közösségi rendezvények szervezése (Újévköszöntő, Farsang, Gyermeknap, Falunap, Szent-Iván éj, Új kenyérünnep, Szüreti mulatság, Újbor ünnep, Idősek napja, Mikulás, Köztisztasági nap, Sportnap). (folyamatos megvalósítás)

 

-  Testvér települési kapcsolat kialakítása.(középtávú megvalósítás)

 

- Negyedévenként lakossági fórum tartása, havonta fogadóóra tartása (folyamatos megvalósítás)

 

- Ötletláda kihelyezése (rövidtávú megvalósítás)

 

- Információs rendszerek megújítása (honlap, közösségi oldal, hirdetőfal, szórólap) (folyamatos megvalósítás)

 

 

 

 

Kispáli, 2014. október 21.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Horváth Zsuzsanna

polgármester