Nemzeti jogszabálytár

11/1994. (XII.30.) önkormányzati rendelet a polgármester és települési képviselők tisztelet díjáról és költségtérítéséről egységes szerkezetben

6/2000. (IV.5.) önkormányzati rendelet a helyi címer, zászló alapításának rendjéről és használatáról egységes szerkezetben

11/2000.(IX. 30.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről egységes szerkezetben

<13/2000. (XI.27.) önkormányzati rendelet a középületek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről egységes

9/2004. (VII.15 ) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról egységes szerkezetben

13/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet a környezet védelméről és település tisztaságáról egységes szerkezetben

5/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatások helyi szabályairól

13/2005. (XI.15.) önkormányzati rendelet a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól egységes szerkezetben

16/2005. (XII.23.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben

17/2005. (XII.23.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról egységes szerkezetben

8/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet a közművelődésről és nyilvános könyvtári tevékenységről

6/2010.(II.20.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgálatról

5/2011.(IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról egységes szerkezetben

6/2011.(V.10.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és a az anyakönyvi eljárá

7/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról

5/2012. (II.20.) önkormányzat rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól egységes szerkezetben

7/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

8/2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról egységes szerkezetben

9/2012.(V.7.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben

13/2012. (VIII.8.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról

20/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet az épített környezet védelméről egységes szerkezetben

5/2013.(V.9.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

12/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról

15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet a közterület filmforgatás célú használatáról

1/2014(II.24.) önk. rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014(II.24.) önk rendelet az 5.2012.II.20. szociális rendelet módosításáról

​3/2014(II.24.) önk. rendelet a 16.2005.XII.23. Gyermekvédelem helyi szabályairól rendelet módosítása

1/2015(I.8.) önkormányzati rendelet